Adaptacje projektów typowych


kolektory słoneczne na dachu domuZajmuję się adaptacją projektów typowych. Właściciele nieruchomości, zakupując gotowy projekt architektoniczny, nie mogą od razu wdrożyć go w życie. W pierwszej kolejności projekt musi zostać poddany adaptacji, czyli należy go dostosować do działki, na której ma zostać wybudowany budynek. Bez przeprowadzonej adaptacji nie jest możliwe wydanie pozwolenia na budowę. Adaptacja pozwala wdrożyć projekt na określonej działce.

W celu przeprowadzenia adaptacji niezbędna jest specjalistyczna wiedza i odpowiednie uprawnienia architekta. Podczas procesu adaptacji specjalista sprawdza nośność gruntu, ukształtowanie terenu, położenie względem stron świata, głębokość przymierzania, lokalne przepisy, zgodność z przepisami prawa budowlanego i wiele innych ważnych czynników. Na podstawie zgromadzonej wiedzy specjaliści nanoszą poprawki techniką graficzną w kolorze czerwonym. Dzięki poprawkom będzie możliwe wybudowanie domu.

Jako architekt zajmuję się: dostosowywaniem projektu gotowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; dostosowywaniem projektu do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; dostosowywaniem projektu gotowego do stref obciążeń konstrukcyjnych; załatwianiem niezbędnych pozwoleń, dokumentów, uzgodnień dla projektu; realizacją projektu zagospodarowania działki ze stworzeniem właściwej mapy geodezyjnej.

Ponadto na życzenie inwestora mogę uwzględnić dodatkowe i nieobowiązkowe poprawki jak np. zmiana koloru elewacji, poszerzenie budynku, zmiany funkcjonalne, dobudowanie podpiwniczenia, liczbę i usytuowanie okien oraz wiele innych.

Zapraszam do współpracy!